• Picture1.jpg
  • Picture2.jpg
  • Picture3.jpg
  • Picture5.jpg
  • Picture6.jpg
  • Picture7.jpg
  • Picture8.jpg
  • Picture9.jpg
  • Picture10.jpg

Actueel gebeurt het beheer van de site op basis van vrijwilligerswerk van de leden van de kerkfabriek (voorzitter Jan Stallaert, secretaris Johan Reygaerts, penningmeester Suzanne Van Sull, Gilbert De Bont en Dirk De Brandt)

 

Het is de bedoeling van de kerkfabriek om een beheerraad met nieuwe mensen op te richten voor het beheer van de site. In deze context wordt gedacht aan het voorzien van een conciërgewoning op de verdieping van de pastorij na de restauratie ervan. De conciërge zal instaan voor het beheer van de site en het open erfgoed, voor de openstelling van min. 300 uren in overleg met O.E., voor het beheer van de pastorij, de kerk en parochiezaal, voor de bezoekerswerking, voor het gebruik van de zaal, tuin, terras, bezoekersopvang …. onder toezicht van de beheerraad. Er wordt hier dan eventueel op financieel vlak concreet gedacht aan gratis inwoon voor de conciërge of vrij beschikken over de uitbating en het gebruik van de parochiezaal.

Door de ligging van de pastorij op een afstand van +/- 10 m van de parochiezaal is de betrokkenheid tussen beide gebouwen zeer groot en is er een onmiddellijke en onlosmaakbare verbinding tussen toerisme, landschap en cultuur.

Het onderhoud van de tuin en het gras gebeurt door de groendienst van de gemeente Meise.

De onderlinge nabijheid parochiezaal en pastorij, het maken van een ordentelijke en veilige toegankelijkheid, het mogelijks apart te gebruiken sanitair van de parochiezaal voor activiteiten in pastorij of kerk, de inrichting van de conciërgewoning, enz. … mag blijken uit de uitvoeringsplannen van de parochiezaal en de ontwerpplannen van de pastorij hieronder.