• Picture1.jpg
  • Picture2.jpg
  • Picture3.jpg
  • Picture5.jpg
  • Picture6.jpg
  • Picture7.jpg
  • Picture8.jpg
  • Picture9.jpg
  • Picture10.jpg

RESTAURATIE KERK VAN OPPEM

 

Na jaren wachten(van 1987) op de nodige subsidies starten de werken  in augustus 2012.

De opdrachten:

 Funderingen van het bijgebouw naast de ingang verbeteren, de voor(west)gevel en de toren stabiliseren, de vochtproblemen in de muren oplossen,metselwerk herstellen,alle gevels reinigen en opnieuw kaleien, binnenpleisterwerk verfraaien,alle houtwerk beschermen ,de glasramen reinigen en herstellen,…de ook zo nodige bescherming  van  de houten gemarbreerde  hoofd- en zijaltaren zijn nog niet voorzien…

 We beschrijven, zo eenvoudig mogelijk, de werken aan de voorgevel met toren en het bijgebouwtje rechts van deze gevel .

Dit bijgebouw scheurt af van de kerkgevel. De drie geveltjes worden eerst geschoord; rondom , in moten van 1.5 meter , uitgraven van de grond tot 70 cm onder de bestaande fundering, iedere moot zal men  onderschoeien met gewapend beton en daarna aanvullen met goede uitgegraven grond. De behandeling van de scheuren is verder beschreven.

De voorgevel met toren werd enkele jaren terug in een metalen ‘korset’ gestoken met stangen en steunen om verdere schade te voorkomen. Deze beveiliging blijft behouden tot het einde van de werken.

Eerst worden alle verf- en kalklagen verwijderd tot deels op de  Gobertange of Balegemse witsteen en deels op metselwerk in handvormsteen. Verweerde baksteen wordt vervangen .Witsteen is in prima staat.

Om de interne samenhang van het gevelmetselwerk te herstellen wordt een consoliderende inspuiting voorzien van op het maaiveld tot op een hoogte van 10 m.,ter plaatse van de uurwerkkamer.(tekening )

De inspuiting onder druk gebeurt deels met epoxyhars(een 20 m3) deels met cementgrout.(een 30m3)

Epoxy is een dun vloeibare 2 componenten kunststof die na uitharding sterker is dan beton en zeer grote hechting heeft op steen,mortel,staal,hout,…

Cementgrout is een menging van cement,water en bentoniet(in de natuur voorkomende kleisoort met zó kleine deeltjes dat ze materialen en openingen waterdicht kunnen maken- ook zwelklei genoemd)

 

Het reeds geinjecteerd metselwerk ter hoogte van de uurwerkkamer(zie parementsverankering op tekening)  boven het doksaal en het boogvenster gelegen wordt bijkomend verstevigd met dwarse verankeringen,5 per m2, uit roestvast staal met een doorsnede van 12 mm.

 Schoring van de voorgevel met de zijgevels.

Ter hoogte van het doksaal,de uurwerkkamer en de muur tussen schip en koor worden over de volledige breedte van de kerk lange stalen ankers ingeboord.(L.A.1.2.3/4.5.6.) De boorgaten hebben een doorsnede van 50 mm,de stalen staven een diameter van 25 mm. Als verankering wordt op de uiteinden staalplaten van 200x200mm in het metselwerk ingebed. Daarna volgt de injectie van de boorgaten met cementgrout.

Schoring van de voorgevel met de binnenmuur van de toren

De schoring gebeurt met korte staven (K.A.1/3.2/4.) ter hoogte van het doksaal en ter plaatse van de witstenen kolommen van de narthex. De techniek is dezelfde als deze  gebruikt bij de lange staven.

 

Ter info : narthex is het voorportaal van een kerkgebouw”waar de pelgrims gemaand werden de wereldlijke onrust van zich af te laten glijden alvorens het heilige te betreden” …werd soms ook atrium genoemd of mooier… het paradijs.

 

Verankering van de moerbalken in het gevelmetselwerk.

Om de werking tussen het paramentmetselwerk en de vloerbalken van het schip,te verzekeren wordt ter hoogte van de balkkoppen de dakbedekking over 1 m2 meter opengelegd.

Per balkkop worden 2 boorgaten van 25 mm onder een hoek van 15° doorheen balk en metselwerk geboord over een diepte van 1.5 m.(op de tekening /\)

De ankerstaven uit roestvast staal hebben een doorsnede van 20 mm en een lengte van 1.45 m en worden ingebed met epoxylijm.

Het dak wordt dicht gelegd.

 

Herstelling van de scheuren

De scheuren in het metselwerk worden ‘ingenaaid’ met U-vormige ankers van wapeningsstaal en met epoxy in de voorziende gaten vastgelijmd.(zoals bij porseleinen borden…)        

De scheuren en  openingen worden daarna gevuld met bastaardmortel(zand,cement,gebluste kalk)

                                                             °                                                   

Als alle mortels,  epoxylijm en cementgrout zijn uitgehard en de architecten te samen met de ingenieurs hun goedkeuring op de uitvoering hebben gegeven,wordt het “korset” weggehaald en kan het kaleien aangevat worden

Tekst en tekeningen gebaseerd op de studie : Stabiliteit ten behoeve van het restauratiedossier opgemaakt in opdracht van Gemeente Meise door architecten Wijns en Geeroms en het studiebureau Triconsult van Prof.dr.ir.van Gemert.